ZÁKLADNÍ INFORMACE

Základní informace

EKO Jilemnicko s. r. o. byla založena v roce 2018 Jilemnickem – svazkem obcí, který spojuje 21 členských měst a obcí v severní a východní části okresu Semily v Libereckém kraji. Společnost byla založena pro zajištění společného odpadového hospodářství v regionu. EKO Jilemnicko s. r. o. od dubna 2019 provozuje systém kompostování pro celé území. Od dubna 2022 zajišťuje svoz komunálního odpadu v regionu.

Mobilní zařízení ke sběru odpadů na území ČR, povoleno Krajským úřadem Libereckého kraje č. j.: KULK 22954/2022, OŽPZ 314/2022/OOO/3, IČZ: CZL01007 Pevné zařízení k nakládání s odpady „Regionální odpadové centrum Jilemnice“, povoleno Krajským úřadem Libereckého kraje č. j.: KULK 23334/2022, OŽPZ 314/2022/OOO/4, IČZ: CZL01008.
Společník – 100%:
Jilemnicko - svazek obcí, IČ: 706 94 061
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Valná hromada:
dle platných voleb do funkce člena rady Jilemnicka – svazku obcí
Platné údaje k dubnu 2022
starosta Rokytnice nad Jizerou – Ing. Petr Matyáš
starosta Jilemnice – Bc. David Hlaváč
starosta Roztok u Jilemnice – Osvald Süss
starosta Horní Branná – Luboš Zimmermann
starosta Vítkovic – Milan Rychtr
Dozorčí rada:
Platné údaje k dubnu 2022
Předseda DR – Zdeňka Nosková, starostka Levínské Olešnice
Člen DR – Ladislav Jiřička, starosta Čisté u Horek
Člen DR – Ing. Tomáš Hájek, starosta Poniklá