KOMPOSTOVÁNÍ

Kompostování

V regionu Jilemnicko – svazek obcí provozujeme síť kompostáren, které mají za cíl zajistit zpracování biologicky rozložitelných materiálů rostlinného původu – především z údržby zeleně veřejných ploch a zahrad občanů vznikajících na území těchto obcí. Dochází tak ke snížení produkce odpadu a k jeho smysluplnému využití. V rámci této sítě provozujeme pět komunitních kompostáren v obcích Horní Branná, Vítkovice v Krkonoších, Roztoky u Jilemnice, Bukovina u Čisté a Rokytnice nad Jizerou. Dále zajišťujeme provoz kompostárny v Jilemnici, která je od dubna 2022 provozována jako odpadářské zařízení. Komunitní kompostárny jsou zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu. Výstupem ze zařízení je kvalitní kompost, který se použije za účelem hnojení obecních pozemků a díky registraci dle zákona o hnojivech je možné jeho využití také zemědělci ke hnojení zemědělských půd a občany ke hnojení zahrádek.
Kompostovací proces probíhá ve dvou fázích:
I. fáze – fermentace (horká fáze), která je vedena na zpevněných plochách
II. fáze – dozrávání, probíhá v případě dostatku místa na plochách zpevněných nebo mimo tyto plochy
Proces kompostování je veden technologií kompostování v pásových zakládkách na volné ploše. Materiál je nejprve nadrcen a namíchán a poté uložen do pásových zakládek. Pro zajištění dostatku vzduchu v I. fázi kompostovacího procesu je materiál v zakládkách překopáván traktorovým překopávačem kompostu. Při kompostování nejsou používány žádné biopreparáty ani biostimulátory. Kompostovací proces je zajištěn dodržením správného poměru živin C:N = 30:1, vlhkosti 40 – 65 %, obsahu organických látek min. 25 % a zajištěním aerobních podmínek – dostatku vzduchu. Při správném vedení technologie je během 30 dnů kompost stabilizovaný a lze ho přemístit k dozrání mimo zabezpečenou nebo zpevněnou plochu kompostárny.