Projekty EU

Projekty financované z veřejných prostředků

Drtič bioodpadu pro kompostárnu EKO Jilemnicko s.r.o.

Cílem projektu je navýšit zpracovatelskou kapacitu kompostárny Bukovina u Čisté. Předmětem projektu je pořízení rychloběžného drtiče pro kompostárnu Bukovina u Čisté. Díky tomuto stroji se zvýší zpracovatelská kapacita zařízení. Po realizaci projektu zvýší kompostárna svou kapacitu a bude nově provozována jako kompostárna v souladu s § 21 odst. 2 zákona 541/2020 Sb.
Celkové projektové výdaje: 6 517 665,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 5 386 500,00 Kč
Dotace NPŽP/NPO 3 770 550,00 Kč
logo