JAK TŘÍDIT

Jak třídit komunální odpad

PAPÍR – modré kontejnery, modré popelnice, modré pytle

ANO - Kartonové a lepenkové obaly, noviny, časopisy, katalogy, letáky, knihy (bez vazby), sešity, papírové obaly, kancelářský papír (z tiskáren, kopírek, faxů, obálky), papírové sáčky, papírové tašky.

NE - Znečištěný papír (zejména mastný), nápojové kartony – tetrapack (např. obaly od mléka, džusů, …), papíry potažené fólií (zjistí se natržením), voskový, dehtovaný a asfaltovaný papír, potahované obaly z mražených potravin, tapety, fólie, termopapír, nálepky, etikety, fotografie a fotopapír, pohlednice, dětské papírové pleny, hygienický papír (např. kapesníky), krabičky od cigaret s celofánovým obalem a vrchní fólií.

PLASTY – žluté kontejnery , žluté popelnice, žluté pytle

ANO - PET láhve od nápojů, plastové obaly od potravin, láhve a obaly od čistících prostředků a kosmetiky, plastové sáčky a tašky, balící fólie, plastové kanystry, polystyren, čisté (vymyté) kelímky od potravin.

NE - Znečištěné plasty (např. kelímky od jogurtů, tuků, ale i jedlých olejů), obaly se zbytky potravin, hračky, obaly z PVC, podlahové krytiny (linoleum), trubky (novodur), hadice, kabely, CD, diskety, kazety, plastový zdravotnický materiál – pozor je to nebezpečný – infekční odpad.

Jak správně vytřídit PET láhev?

Prázdné PET láhvi, neznečištěné chemikáliemi, uvolníme víčko, sešlápneme a víčko utáhneme. Etiketu ponecháme.

BÍLÉ SKLO – bílé kontejnery, BAREVNÉ SKLO - zelené kontejnery a popelnice

ANO - Nevratné láhve (např. láhve od vína či lihovin), sklenice bez obsahu potravin (např. sklenice od zavařenin, apod.), skleněné obaly, vždy bez uzávěru a obsahu (např. flakony od parfému), tabulové sklo.

NE - Zrcadla, drátěné sklo, olověný křišťál, žárovky, zářivky, úsporné žárovky, keramické výrobky (např. hliněné, porcelánové), skleněné nádobí (varné sklo), tvrzené sklo (z dveří apod.), autosklo.

NÁPOJOVÉ KARTONY – oranžové pytle, černé kontejnery s oranžovým víkem, D2D žluté popelnice na plast (bude dotříděno na třídičce)

ANO - Všechny čisté (vypláchnuté) nápojové kartony (např. od džusu, mléka, vína, …).

NE - Znečištěné obaly se zbytky nápojů, „měkké” sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku.

KOV – šedé kontejnery nebo šedé pytle

ANO – drobnější kovový odpad (plechovky od nápojů, konzervy, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další.

NE – plechovky od barev, tlakové nádoby, domácí spotřebiče, těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť), které jsou nebezpečným odpadem.

Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP?

Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky ("platíčko" se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton a některé další kombinované papírové obaly.